Южно-Банатский округ:
Вршац
Альбунар
Банатски-Карловац
Владимировац
Добрица
Иланджа
Локве
Николинци
Селеуш
Бела-Црква
Врачев-Гай
Кусич
Велико-Средиште
Влайковац
Вршац
Гудурица
Избиште
Павлиш
Ульма
Дебеляча
Ковачица
Самош
Уздин
Црепая
Баваниште
Гай
Делиблато
Дубовац
Ковин
Мраморак
Плочица
Скереновац
Баранда
Опово
Сакуле
Сефкерин
Банатски-Брестовац
Банатско-Ново-Село
Глогонь
Долово
Иваново
Ябука
Качарево
Омолица
Панчево
Старчево
Велика-Греда
Пландиште
Хайдучица