Заечарский округ:
Боговина
Болевац
Валаконе
Луково
Оснич
Подгорац
Велики-Извор
Вражогрнац
Грлян
Заечар
Звездан
Рготина
Княжевац
Трговиште
Сокобаня