Малатья:
Малатья
Малатья / Эрхач
Акчадаг
Арапгир
Аргуван
Батталгази
Даренде
Доганшехир
Доганьол
Хекимхан
Кале
Кулунджак
Пютюрге
Языхан
Ешильюрт