Эскишехир:
Эскишехир
Эскишехир / Анадолу
Одунпазары
Тепебашы
Алпу
Бейликова
Чифтелер
Гюнйюзю
Хан
Инёню
Махмудие
Михалгази
Михалыччык
Сарыджакая
Сейитгази
Сиврихисар