Кастамону:
Кастамону
Абана
Аглы
Арач
Аздавай
Бозкурт
Чаталзейтин
Джиде
Дадай
Деврекани
Доганьюрт
Ханёню
Ихсангази
Инеболу
Кюре
Пынарбашы
Шенпазар
Сейдилер
Ташкёпрю
Тосья