Гиресун:
Гиресун
Буланчак
Алуджра
Чамолук
Чанакчи
Дерели
Доганкент
Эспие
Эйнесил
Гёреле
Гюдже
Кешап
Пиразиз
Шебинкарахисар
Тиреболу
Яглыдере