Trece la versiunea mobilă

Regulament

Regulamentul site-ului

 1. Dispoziţii generale
  1. Prezentul regulament determină modul şi condiţiile de utilizare a materialelor informaţionale, știrilor şi altor materiale, plasate pe site-ul SRL „Centrul științific și de producere MapMakers Group Ltd.” (MapMakers Group Ltd., în continuare — Administraţia Site-ului) www.gismeteo.md — precum şi regulile de utilizare a materialelor de către Site şi modalitatea de interacţiune cu Administraţia Site-ului.
  2. Orice materiale plasate pe Site sunt obiecte de proprietate intelectuală (obiectele dreptului de autor sau a drepturilor conexe, precum şi a drepturilor la mijloacele de individualizare). Drepturile Administraţiei Site-ului asupra materialelor indicate sunt protejate de legislația privind drepturile la rezultatele activităţii intelectuale.
  3. Utilizarea materialelor plasate pe Site se admite doar cu acordul în scris al Administraţiei Site-ului sau a unui alt deţinător de drepturi, care este indicat la materialul concret plasat pe Site sau în apropierea imediată a materialului indicat.
 2. Utilizarea materialelor. Modalităţile de utilizare
  1. Prin utilizarea materialelor Site-ului se înţelege reproducerea, diseminarea, expunerea publică, difuzarea prin eter, difuzarea prin cablu, traducerea, prelucrarea, aducerea la cunoștința generală şi alte modalități de utilizare, prevăzute de legislaţia în vigoare a Federaţiei Ruse.
  2. Este inadmisibilă utilizarea materialelor Site-ului fără obţinerea acordului din partea Administraţiei Site-ului.
  3. Este interzisă introducerea oricăror modificări sau completări în materialele Site-ului, precum şi orice prelucrare a materialelor.
  4. Materialele Site-ului sunt utilizate în baza contractelor scrise cu Administraţia Site-ului sau în baza permisiunii scrise eliberate de Administraţia Site-ului.
  5. Este interzisă orice utilizare (fără contract/fără permis) a materialelor foto, grafice, video, audio sau a altor materiale plasate pe Site, care aparţin Administraţiei Site-ului şi altor deţinători de drepturi (persoanelor terţe).
 3. Obligaţiile utilizatorilor la folosirea materialelor Site-ului
  1. La utilizarea materialelor Site-ului în orice scopuri cu permisiune din partea Administraţiei Site-ului, este obligatorie trimiterea la Site, care se va realiza după cum urmează:
   1. în publicații sau în alte forme materiale, utilizatorii sunt obligaţi în fiecare caz să facă referire la sursa— Site „Gismeteo.md” (www.gismeteo.md);
   2. în internet sau în alte forme de utilizare în format electronic nematerial, utilizatorii sunt obligaţi în fiecare caz de utilizare să plaseze hyperlink-ul la Site — „Gismeteo.md” (www.gismeteo.md); hyperlink-ul trebuie să fie activ şi direct, prin accesarea căruia utilizatorul să poată trece pe pagina concretă de unde a fost preluat materialul;
   3. Referința la sursă sau hyperlinkul, indicați în pp. 3.1.1 şi 3.1.2. ale prezentului Regulament, trebuie să fie plasate de către Utilizator la începutul materialului textual utilizat, precum şi imediat sub materialul audio, video, foto, grafic al Administraţiei Site-ului. Mărimea caracterelor referinței la sursă sau a hyperlink-ului nu trebuie să fie mai mică decât mărimea caracterelor textului, în care sunt utilizate materialele Site-ului, sau mărimea caracterelor textului Utilizatorului, care însoţeşte materialele audio, video, foto şi grafice ale Site-ului, iar culoarea link-ului trebuie să coincidă cu culorile link-urilor pe Site şi trebuie să fie vizibil pentru Utilizator;
 4. Alte condiţii
  1. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament în mod unilateral în orice moment fără informarea Utilizatorilor. Orice modificări efectuate vor fi plasate pe Site. Modificările intră în vigoare din momentul publicării lor pe Site.
  2. Cu orice întrebări privind utilizarea materialelor Site-ului, Utilizatorii pot apela la Administraţia Site-ului la următoarea adresă: info@gismeteo.md