Condiţii de utilizare

Acord de utilizare a datelor de pe site-ul www.gismeteo.md

Luând în consideraţie că «CȘP Map Maker» («Centrul științific și de producție Map Maker») SRL deţine şi administrează site-ul www.gismeteo.md (în continuare «Site»), este posesorul deplin al drepturilor excepţionale cu marca comercială Гисметео/Gismeteo, prin intermediul Site-ului oferă utilizatorilor reţelei Internet accesul la datele informaţionale privind prognoza meteo, la buletinele meteo curente, la prognoze şi alte date meteo, adunate, prelucrate şi formate de «CȘP Map Maker» SRL prin metoda automatizată cu utilizarea informaţiei digitale după tehnologia elaborată de «CȘP Map Maker» SRL, toate drepturile excepţionale ale căreia aparţin «CȘP Map Maker» SRL (în continuare numite împreună «Date»), precum şi luând în consideraţie faptul că oricare utilizator al reţelei Internet (numit în continuare «Utilizator») primeşte accesul la Date prin intermediul Site-ului, Utilizatorul îşi asumă obligația să folosească Datele cu respectarea condiţiilor prezentului Acord de utilizare expuse mai jos:

 1. Datele plasate pe Site sunt predestinate exclusiv pentru utilizare personală necomercială, în scopuri de informare.

 2. Datele nu sunt supuse controlului calităţii din partea sinopticienilor. «CȘP Map Maker» SRL, cu un nivel maxim posibil de precauţie şi atenţie, punându-şi în aplicare experienţa profesională în domeniul interpretării Datelor, prezintă datele indicate pentru informare, însă, luând în consideraţie specificul Datelor care prezintă prognozele meteo, «CȘP Map Maker» SRL nu poate garanta exactitatea şi corespunderea absolută a Datelor prezentate stării de lucruri reale. «CȘP Map Maker» SRL oferă posibilitate Utilizatorilor de a lua cunoștință de Datele în forma în care o posedă «CȘP Map Maker» SRL, nefiind responsabilă nici faţă de Utilizator, nici faţă de oricare persoane terţe pentru necorespunderea Datelor cu datele reale. Datele sunt oferite «cum sunt», fără nicio garanţie din partea «CȘP Map Maker» SRL.

 3. Datele plasate pe Site nu pot fi utilizate pentru planificarea şi desfăşurarea evenimentelor, realizarea cărora este legată de riscul pierderilor materiale sau al posibilelor victime, nici pentru luarea altor decizii în baza acestor Date. «CȘP Map Maker» SRL nu este responsabilă pentru daunele şi/sau pierderile posibile, care au fost cauzate în urma utilizării Datelor de către Utilizatori.

 4. Datele plasate pe Site nu pot fi utilizate în mass-media, în rețeaua Internet, în cadrul programelor TV sau radio, în diverse scopuri comerciale, precum şi prin oricare alte metode care nu sunt permise în mod direct şi categoric prin prezentul Acord de utilizare, fără acordul în scris al «CȘP Map Maker» SRL.

 5. «CȘP Map Maker» SRL permite Utilizatorilor să folosească widgeturi meteo (prin widget meteo se subînţelege fişierul grafic (imaginea), elaborat de «CȘP Map Maker» SRL, asupra căruia «CȘP Map Maker» SRL deţine drepturi excepţionale, unde se reflectă automat Datele şi/sau scriptul de program, care preia Datele de pe Site şi care reflectă automat Datele pe computerul Utilizatorului (numiţi în continuare «Widgeturi meteo») pentru publicaţie pe site-urile Utilizatorilor sau a persoanelor terţe, însă doar în forma în care Widgeturile meteo au fost obţinute de pe Site. Nici utilizatorii, nici persoanele terţe nu au dreptul să schimbe, să modifice sau să prelucreze în alt mod Widgeturile meteo şi/sau Datele primite prin intermediul Widgeturilor meteo.

 6. «CȘP Map Maker» SRL permite Utilizatorilor să folosească datele XML, oferite Utilizatorului de către «CȘP Map Maker» SRL în baza unui login şi parolă individuală (în continuare «date XML») pentru a pregăti în baza acestora service-uri, site-uri, aplicaţii gratuite, care oferă posibilitatea de a se informa cu privire la Datele (în limitele stabilite de «CȘP Map Maker» SRL: Datele pot fi oferite pentru nu mai mult de 10 oraşe pentru un singur Utilizator), însă cu indicarea obligatorie a link-ului pe care se face clic, activ şi direct, la titularul de drepturi «CȘP Map Maker» SRL în modul următor: «Conform datelor Gismeteo.ru» sau «Datele sunt oferite de Gismeteo.ru» (în continuare «Informaţie privind deţinerea drepturilor»). Oricare altă utilizare, inclusiv, printre altele, utilizare fără indicarea link-ului, modificarea textului din link, modificarea imaginii mărcii comerciale, modificarea prin încălcarea prevederilor p. 7, p. 8 ale prezentului Acord de utilizare ş.a., nu este permisă fără acordul în scris al «CȘP Map Maker» SRL.

 7. La plasarea Widgeturilor meteo prin intermediul publicării pe site-urile Utilizatorului sau a persoanelor terţe şi/sau atunci când sunt utilizate datele XML pentru pregătirea pe baza lor a service-urilor, site-urilor, aplicaţiilor gratuite, Utilizatorul este obligat să respecte următoarele reguli:

  1. 7.1.În conţinutului service-urilor, site-urilor, aplicaţiilor gratuite, informaţia privind titularul drepturilor, pregătită în conformitate cu p. 6 al prezentului Acord de utilizare, trebuie să fie plasată astfel, încât să fie vizibilă, lizibilă, în contrast cu culoarea fundalului pe care este plasată, şi să direcţioneze direct pe Site.

  2. 7.2.Utilizatorul nu are dreptul să schimbe adresele hyperlinkurilor, care se află în Widgeturile meteo şi/sau în conţinutul Informaţiei privind deținerea drepturilor, cu alte cuvinte, nu poate să schimbe redirecţionarea utilizatorului indicată de «CȘP Map Maker» SRL, să schimbe şi prin oricare altă metodă să împiedice accesul utilizatorului la paginile (site-urile) la care conduc hyperlinkurile prin clicul utilizatorului.

  3. 7.3.Utilizatorul nu are dreptul să şteargă, să redacteze, să minimizeze Informaţia privind deținerea drepturilor sau paginile spre care orientează Informaţia privind deținerea drepturilor, să aplice filtre pentru ea, să schimbe ordinea, tipul şi alte caracteristici ale reprezentării Informaţiei privind deținerea drepturilor.

  4. 7.4.Utilizatorul nu are dreptul să schimbe, să modifice Informaţia privind deținerea drepturilor, să o plaseze astfel încât utilizatorii să nu o poată vedea. Informaţia privind deținerea drepturilor trebuie să fie lizibilă, în contrast cu culoarea fundalului pe care este plasată.

  5. 7.5.Utilizatorul nu are dreptul să modifice parţial codul obţinut al Widgetului meteo, să schimbe culoarea linkurilor, să suprapună elementele Widgetului meteo (inclusiv marca comercială, hyperlinkul şi alte elemente) cu alte elemente.

  6. 7.6.Indicând Informaţia privind deținerea drepturilor, Utilizatorul nu are dreptul să includă linkul direct la «CȘP Map Maker» SRL în taguri sau să adauge parametri care interzic indexarea de către motoarele de căutare, sau în alt mod să modifice linkul direct.

 8. Este interzisă orice utilizare a Datelor, inclusiv prin metodele indicate în p.5 şi p.6 al prezentului Acord, pe site-urile şi resursele Utilizatorului care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare ale FR, care exprimă inegalitatea pe criterii de sex, rasă, naţionalitate, religie, statut social şi avere, care au un conţinut ofensator şi/sau pornografic, care reprezintă paginile principale, cazinouri online, forumuri nemoderate, site-uri de distribuire a fişierelor, panouri informative sau broşuri nestructurate (slab structurate), care propun plată pentru vizualizare şi/sau trecere pe anunţuri/bannere sau alte tipuri de publicitate, achitarea pentru vizualizarea site-urilor, scrisorilor ş.a., precum şi alte câştiguri asemănătoare în Internet, care nu au conţinut personal sau au conţinut care duce în eroare utilizatorii, care îşi descarcă în baza acestora în computere viruşi, troieni sau alte programe nocive.

 9. Este interzisă oricare utilizare directă a Datelor, Widgeturilor meteo, Informaţiei privind deţinerea drepturilor cu textul nepermis prin prezentul Acord de utilizare.

 10. Toate datele sunt protejate de legislaţia privind protecţia informaţiei şi a proprietăţii intelectuale. Utilizarea Datelor reprezintă acceptarea de către Utilizator a tuturor condițiilor prezentului Acord de utilizare în totalitate, fără excepţii sau limite.

 11. În cazul nerespectării condiţiilor prezentului Acord de utilizare şi a condiţiilor de utilizare a Datelor, «CȘP Map Maker» SRL are dreptul să solicite, iar Utilizatorul se obligă la prima solicitare a «CȘP Map Maker» SRL să înceteze, utilizarea Datelor.

 12. «CȘP Map Maker» SRL îşi rezervă dreptul de a-și apăra drepturile şi interesele în modul prevăzut de legislaţia FR. Nicio dispoziţie a prezentului Acord de utilizare nu poate fi examinată ca refuz al «CȘP Map Maker» SRL faţă de oricare drepturi ale sale, oferite acestuia în virtutea legislaţiei FR.